Небо по украински перевод

1) (

мн.

небеса) небо (-ба; во

мн. ч.

употребл. редко, преимущ. в поэзии: им. небеса, р. небес

и т. д.

). [Сіло сонце, з-за діброви небо червоніє (Шевч.). Те небо (невидиме) зветься небесами (Рудан.)]. Горнее -бо — вишнє небо. Мрачное -бо — см. Мрачный 1. Облачное -бо — хмарне (захмарене) небо. Отверстое -бо,

церк.

— відкрите небо. Открытое (вольное) -бо — голе небо, чисте небо. Под открытым -бом (При вольном -бе) — см. Открытый 2. Родное, чужое -бо — рідне, чуже небо. Чистое, ясное -бо — чисте, ясне небо. В -бе (В -сах), на небе (на -сах) — в небі, на небі (

поэтич.

ещё) на небесах. [Не перезорять в небі зорі (Філян.). В далекому небі виблискують зорі (Черняв.). А зірочок, зірочок блискотіло-горіло на небі! (М. Вовч.)]. На небо (на -са) — на небо. По небу (по -сам) — небом, по небі, (в поэзии ещё) небесами, по небесах. [Небом блакитним хмаринки легесенькі линуть (Грінч.). Хмара наступила і по небі розвинула свої чорні крила (Рудан.). Хмарки на південь небесами летять (Грінч.). У всіх кольорах веселки котяться по небесах (Франко)]. На краю -ба — край (покрай) неба, на крайнебі. Зерк[ц]ало -ба (-бес) (

перен.

) — зерцало неба. Лазурь -ба (-бес) — небесна блакить. Свод -ба (-бес) — небесне склепіння, небозвід (-воду), небосхил (-лу), (купол) небесна баня; срв. Небосвод 1. -бо и земля — небо і земля. Как -бо от земли (Как земля от -ба) — як небо від землі, як від землі до неба. Далеко до этого, как -бо от земли — далеко до цього, як від землі до неба (як до зір небесних). Возносить (превозносить, расхваливать), вознести (превознести, расхвалить) до -бес (до седьмого -ба) — підносити (вихваляти, славити), піднести (вихвалити) до неба (аж понад зорі), вихваляти над сонце й місяць. Жить между -бом и землёй (меж землёй -сами) — жити між небом і землею, жити в повітрі. Коптить -бо — коптити небо; см. ещё Коптить. С -ба пасть (упасть, свалиться) — з неба впасти (спасти). Попасть пальцем в -бо — попасти пальцем у небо. Призывать -бо в свидетели, клясться -бом — небом свідчитися, присягати(ся) (заприсягатися, клястися) небом. Быть, чувствовать себя на седьмом -бе от чего — бути, почувати себе щасливим аж до неба з чого. [Батько, щасливий аж до неба, переказує своєму Петрусеві вчительські компліменти (Крим.)]. Хватать звёзды с -ба — см. Звезда 1. -бо видно (видать) (о худой крыше) — небо світить (висвічує, видно). -бу жарко будет, стало

и т. п.

— аж небо зажевріє, зажевріло

и т. п.

-бо с овчинку показалось — аж небо за макове зернятко здалося. Против -ба на земле — просто неба на землі. Под -бо (

перен.

) — під небо. [Хо лізе по ступанці високо аж «під небо» (Коцюб.)]. Под -бом (в прямом и перен. знач.) — під небом. [Маленька кімната «під небом» (Коцюб.)]. Все мы под -бом ходим — усі ми під небом ходимо; усі ми ряст топчемо. За волоса, да под -са — за чуба (о женщ.: за коси), та надвір; за чуба, та й до дуба; (

шутл.

) за волосне правління, та в земський суд (Квітка);

2) -бо и -са (

перен.

: бог, боги) небо, небеса, бог (-га), боги (-гів). Слава -сам — слава богу (богові). О -бо! — о, небо! о, боже (з неба)! боже світе!;

3) (потолок) стеля;

4) (в берлоге) верх (-ху);

5)

стар.

(балдахин) — намет (-та).

* * *

1) не́бо

\небо беса — небеса́, -бес, не́бо

до \небо ба — до не́ба, аж під не́бо, до хмар, до хма́ри, під хма́ри, під хма́ру

до \небо бе́с вознести́ — перен. піднести́ до небе́с

[отлича́ться] как \небо бо от земли́ — [відрізнятися] як не́бо від землі́

[как] \небо бо и земля́ [как] земля́ и \небо бо — [як] не́бо і земля́, [як] земля́ і не́бо; как (как бу́дто, то́чно)

с \небо ба упа́л (свали́лся) — як (на́че, ні́би) з не́ба впав (звали́вся)

упа́сть (сойти) с \небо ба [на зе́млю] — упа́сти (звали́тися) з не́ба [на зе́млю]

ме́жду \небо бом и землёй [жить, находи́ться] — між не́бом і (та) земле́ю [жи́ти, бу́ти]

на небеси́ — на небеса́х

на седьмо́м \небо бе быть (чу́вствовать себя́) — на сьо́мому не́бі бу́ти (почува́ти себе́)

\небо бу жа́рко [бу́дет, ста́нет] — аж не́бу жа́рко [бу́де, ста́не], аж не́бо заже́вріє

о \небо беса!, милосе́рдное \небо бо! — о Бо́же!, Бо́же (Го́споди) милосе́рдний (милосе́рдий)!

под откры́тым \небо бом — про́сто (про́ти) не́ба, під відкри́тим (під голим) не́бом

2) верх, -у; сте́ля; склепі́ння


На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.


На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.


В городе трудно увидеть звездное небо во всей его красоте.У планетарії завжди видно зоряне небо у всій його величній красі.


Далеко не каждый сможет рискнуть и сделать шаг в небо.Далеко не кожен зможе ризикнути і зробити крок у небо.


Еще в древние времена его взгляды были устремлены в небо.Ще в давні часи його погляди були спрямовані в небо.


Затем свечой ушел в небо и напал на него вторично.Потім свічкою пішов у небо і напав на нього вдруге.


При этом арбуз с другой чаши весов улетает в небо.При цьому кавун з іншої шальки терезів відлітає в небо.


Бригадное звено из четырех военных самолетов должны будут украсить столичное небо.Бригадна ланка з чотирьох військових літаків повинна буде прикрасити столичне небо.


Зато в праздничный день задымленное небо города было идеально синим.Зате у святковий день задимлене небо міста було ідеально синім.


Мы без колебаний будем постоянно защищать наше небо от актов агрессии.Ми без вагань будемо постійно захищати наше небо від агресивних дій.


Так один прыжок поднимает и… переносит нас под открытое небо.Так один стрибок піднімає і… переносить нас під відкрите небо.


Казацкие соборы стали воплощением народной мечты о небо на земле.Козацькі собори стали втіленням народної мрії про небо на землі.


В прошлом году такую модель запускали в небо с помощью гелевых шаров.Минулого року таку модель запускали в небо за допомогою гелевих кульок.


А потом в небо взлетит огромное количество воздушных сердец.А потім в небо злетить величезна кількість повітряних сердець.


В рамках акции в небо поднялись вертолеты и гидропланы.У рамках акції у небо піднялись вертольоти і гідроплани.


Тогда самолеты незаконно попали в японское небо лишь на один раз меньше.Тоді літаки незаконно потрапили в японське небо лише на один раз менше.


В тропиках в первую половину дня небо обычно ясное.У тропіках в першу половину дня небо зазвичай ясне.


Черная краска на лице вокруг глаз олицетворяет темное ночное небо.Чорна фарба на обличчі навколо очей уособлює темне нічне небо.


Мы смотрим на небо и видим белые облака.Я лежу й дивлюся у небо на білі хмари.


Они взмыли в небо и взяли курс на запад.Вони злетіли в небо і взяли курс на захід.


После минуты молчания в небо запустили белые шары.Під час хвилини мовчання в небо злетіли білі кульки.


Под занавес в небо выпустили около ста зеленых и желтых воздушных шаров.Відтак у небо запустили понад сотню жовтих і синіх повітряних кульок.

Контексты с «небо»

Он недаром смотрит в небо!
Він недарма дивиться в небо!

Мир и ясное небо над головой.
Миру і ясного неба над головою.

Он сказал, что это Люси — «небо в алмазах».
А він відповів: «Це Люсі в небі з алмазами».

К сожалению, небо забирает самых лучших «.
Як несправедливо, небеса завжди забирають найкращих «.

Образно говоря — земля и небо.
Образно кажучи, небо і землю.

Больше

Примеры употребления слов в разных контекстах предоставляются исключительно в лингвистических целях, т. е. для изучения употребления слов в одном языке и вариантов их перевода на другой. Все образцы собраны автоматически из открытых источников с помощью технологии поиска на основе двуязычных данных. Если вы обнаружили орфографическую, пунктуационную или иную ошибку в оригинале или переводе, используйте опцию «Сообщить о проблеме» или напишите нам

Как будет Небо по-украински

Небо на украинском языке: Здесь вы найдете слово небо на украинском языке. Также вы можете послушать аудио и узнать, как произносится небо. Надеемся, это поможет вам улучшить свой украинский язык.

Вот как будет небо по-украински:

небо

Небо на всех языках

Цитирование

«Небо по-украински.» In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE/%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8.

Копировать

Скопировано

 • Африкаанс: die hemel
 • Амхарский: ሰማይ
 • Арабский: السماء
 • Азербайджанский: göy
 • Башкирский: небо
 • Белорусский: неба
 • Болгарский: небето
 • Бенгальский: স্বর্গ
 • Боснийский: raj
 • Каталанский: cel
 • Себуанский: langit
 • Чешский: nebe
 • Валлийский: nefoedd
 • Датский: himlen
 • Немецкий: Himmel
 • Греческий: παράδεισο
 • Английский: heaven
 • Эсперанто: ĉielo
 • Испанский: el cielo
 • Эстонский: taevas
 • Баскский: zeruko
 • Персидский: بهشت
 • Финский: taivaan
 • Французский: le ciel
 • Ирландский: heaven
 • Шотландский (гэльский): neamh
 • Галисийский: o ceo
 • Гуджарати: સ્વર્ગ
 • Иврит: עדן
 • Хинди: स्वर्ग
 • Хорватский: nebo
 • Гаитянский: syèl la
 • Венгерский: mennyország
 • Армянский: երկինք
 • Индонезийский: surga
 • Исландский: himni
 • Итальянский: cielo
 • Японский:
 • Яванский: swarga
 • Грузинский: heaven
 • Казахский: аспан
 • Кхмерский: ស្ថានសួគ៌
 • Каннада: ಸ್ವರ್ಗ
 • Корейский:
 • Киргизский: асман
 • Латынь: caelum
 • Люксембургский: Himmel
 • Лаосский: ສະຫວັນ
 • Литовский: dangaus
 • Латышский: debesīs
 • Малагасийский: any an-danitra
 • Марийский: кава
 • Маори: rangi
 • Македонский: небото
 • Малаялам: സ്വർഗ്ഗം
 • Монгольский: тэнгэр
 • Маратхи: स्वर्ग
 • Горномарийский: пӹлгом
 • Малайский: surga
 • Мальтийский: is-sema
 • Бирманский: ကောင်းကင်ဘုံ
 • Непальский: स्वर्ग
 • Голландский: de hemel
 • Норвежский: himmelen
 • Панджаби: ਸਵਰਗ
 • Папьяменто: shelu
 • Польский: niebo
 • Португальский: céu
 • Румынский: rai
 • Сингальский: ස්වර්ගය
 • Словацкий: nebo
 • Словенский: nebesa
 • Албанский: qielli
 • Сербский: небо
 • Сунданский: nyunda
 • Шведский: himlen
 • Суахили: mbinguni
 • Тамильский: சொர்க்கம்
 • Телугу: స్వర్గం
 • Таджикский: осмон
 • Тайский: สรวงสวรรค์
 • Тагальский: langit
 • Турецкий: cennet
 • Татарский: күк
 • Удмуртский: инбам
 • Украинский: небо
 • Урду: آسمان
 • Узбекский: osmon
 • Вьетнамский: trời
 • Коса: ezulwini
 • Идиш: הימל
 • Китайский: 天堂

 • Невер комплейн невер эксплейн перевод
 • Небольшое сочинение на английском языке с переводом
 • Неверная жена лорка перевод
 • Небо по башкирский перевод
 • Невер гонна гив ю ап перевод